Spoedgeval?

Spoedgeval?

bel 03 303 95 69 (24/7)

Nieuws

Check onze website en nieuwspagina regelmatig voor updates rond evenmenten, informatie over inentingen en het reilen en zeilen binnen de kliniek!

Nieuws

18/05/2015 | categorie: Algemeen Uncategorized

Osteochondral reattachment: een nieuwe therapie voor OCD

Osteochondrosis Dissecans, beter bekend als OCD, is een ontwikkelingsstoornis van het verbeningsproces ter hoogte van kraakbeenoppervlakken (vooral gewrichten). De aandoening manifesteert zich als osteochondrale fragmenten in het gewricht die worden vastgesteld bij radiografisch onderzoek van het skelet.

OCD komt vooral voor bij ren- (dravers en vluchters) en warmbloedpaarden. De prevalentie hangt af van het ras en het gewricht, maar gemiddeld genomen bedraagt de prevalentie 25%. Een ontwikkelingsstoornis impliceert dat de aandoening voorkomt bij jonge individuen: in sommige gewrichten kunnen reeds abnormale bevindingen vastgesteld worden op een leeftijd van 1 maand! Het letsel is echter dynamisch en er kan volledig herstel optreden. Hoewel het skelet pas matuur is op de leeftijd van ongeveer 24 maanden, zijn de meeste osteochondrale fragmenten definitief op de leeftijd van 12 maanden.

De prognose voor een sportcarrière is afhankelijk van het type OCD fragment en de grootte ervan. Arthroscopisch debridement van kleine OCD letsels is meestal de beste therapeutisch optie. In sommige gevallen echter is het wegnemen van het OCD fragment niet de beste optie: zoals grote osteochondrale fragmenten in de knie. Dergelijke letsels zijn prognostisch ongunstig voor de atletische carrière van het paard.  Het wegnemen van deze fragmenten bereikt niet vaak het gewenste effect.  In deze gevallen kan de nieuwere techniek “arthroscopisc osteochondral reattachment” een betere uitkomst bieden. De OCD flap wordt hierbij met resorbeerbare pinnen terug vastgemaakt aan het onderliggend bot. Het dynamisch karakter van het letsel impliceert dat de heelkundige techniek dient toegepast te worden op jonge individuen (rond de leeftijd van 7 maanden), omdat het tijdsvenster waarin een gunstig resultaat wordt voorzien beperkt is. Eens de osteochondrale flap diepe kloven vertoon, een onregelmatige rand heeft of gemineraliseerd is, wordt deze techniek afgeraden en is arthroscopisch wegnemen van het fragment de enige oplossing.

Osteochondr_flap reattatchm_

Back to top