Spoedgeval?

Spoedgeval?

bel 03 303 95 69 (24/7)

Urogenitale heelkunde

De castratie is vermoedelijk de meest uitgevoerde electieve heelkundige ingreep bij het paard. Hoewel de ingreep routinematig uitgevoerd wordt, is de kans op complicaties reëel. Het uitvoeren van deze ingreep onder kliniek omstandigheden verlaagt deze kans op complicaties. De gecontroleerde omstandigheden (algemene anesthesie, gekwalificeerd personeel) en de infrastructuur (hygiënische operatiekamer en recoverybox) dragen hiertoe bij. Bovendien bieden wij, naast de klassieke scrotale benadering zoals uitgevoerd ten velde, een inguinale benadering waarbij de insnede gemaakt wordt over de uitwendige liesring en waar na het verwijderen van de testikels de wonden terug gehecht worden. Deze laatste vorm van castreren verlaagt het risico op postoperatieve complicaties nog verder.

Andere, minder voorkomende operatie van het urogenitaal stelsel worden ook uitgevoerd op onze kliniek. Denk maar aan de behandeling van tumoren aan de penis, wegname van blaasstenen, reconstructie van vulva en vagina na een zware verlossing, etc.

Back to top