Spoedgeval?

Spoedgeval?

bel 03 303 95 69 (24/7)

Spoedinterventies en intensieve zorgen

Naast paarden met acute abdominale klachten (koliek), vormen trauma patiënten (verwondingen) een tweede grote groep van patiënten met noodzaak aan urgente zorg. Vaak is er in beide gevallen sprake van een levensbedreigende aandoening. Gezien wij een 24/7 service aanbieden kunnen deze patiënten steeds doorverwezen worden.

Het zijn dan ook vaak deze patiënten die met urgentie zijn doorverwezen die intensieve (postoperatieve) zorg eisen. Dit betekent dat deze paarden de klok rond opgevolgd worden en indien nodig medisch of chirurgisch ingegrepen wordt.

Back to top