Spoedgeval?

Spoedgeval?

bel 03 303 95 69 (24/7)

Regeneratieve therapieën

IRAP en PRP zijn allebei therapieën die gebruik maken van autologe technologie. Dit betekent dat er gebruik gemaakt wordt van lichaamseigen bloed waaruit bepaalde componenten worden opgezuiverd en geconcentreerd. Deze componenten hebben een gunstig effect op de helingsproces respectievelijk ontstekingsreactie in geval van PRP en IRAP.

PRP is een autologe regeneratieve technologie die vooral wordt aangewend bij peesletsels. PRP is het acroniem voor Platelet Rich Plasma (plasma rijk aan bloedplaatjes). Bloedplaatjes (thrombocyten) zijn zeer rijk aan groeifactoren (VEGF, IGF-I, IGF-II,…) die een belangrijke rol spelen in het reguleren en stimuleren van het helingsproces. PRP wordt bekomen door centrifugatie van bloed. Na verschillende stappen wordt plasma bekomen die rijk is aan bloedplaatjes: PRP.

PRP wordt onder andere toegepast bij wondheling (huid, botweefsel,…) en peesletsels. In geval van peesletsels wordt PRP onder echografische begeleiding in het letsel geïnjecteerd.

IRAP is een autologe technologie die vooral wordt toegepast bij gewrichtsletsels (arthrose). IRAP is het acroniem voor Interleukin 1 Receptor Antagonist Protein, een lichaamseigen eiwit met ontstekingsremmende eigenschappen. De IRAP technologie stimuleert de witte bloedcellen tot de aanmaak van deze ontstekingsremmende eiwitten. Het serum kan hierna geïnjecteerd worden in een gewricht. Omdat de therapie autoloog is, is er geen dopingrisico.

Mesenchymale stamcel (MSC) therapie is de meest recente regeneratieve therapie.

Back to top