Spoedgeval?

Spoedgeval?

bel 03 303 95 69 (24/7)

Koliek of acuut abdomen

Met koliek wordt het symptomenbeeld bedoeld die optreedt wanneer het paard buikpijn heeft. Koliek is dus geen aandoening op zich, maar een collectie van symptomen (dabben, liggen, rollen, gebrek aan eetlust, zweten, spierrillingen, verwondingen aan het hoofd, enz.) die tot uiting worden gebracht bij buikpijn. De onderliggende oorzaak is vaak gecorreleerd met de intensiteit van de symptomen.

Uw eerstelijnsdierenarts is de persoon bij uitstek om te consulteren in geval van koliek. Op basis van het klinisch onderzoek van uw paard met koliek gaat uw dierenarts beslissen of het paard thuis behandeld kan worden, dan wel doorverwezen moet worden naar een kliniek voor verder onderzoek en behandeling. In dit laatste geval neemt uw dierenarts contact op met onze kliniek, op deze manier worden wij ingelicht over de anamnese, het klinisch onderzoek en de ingestelde behandelingen.
Bij aankomst op de kliniek wordt er opnieuw een klinisch onderzoek uitgevoerd. Het klinisch onderzoek wordt aangevuld met een bloedonderzoek en een echografisch onderzoek van het abdomen. Op basis van deze bevindingen wordt een verdere behandelingsstrategie (conservatief, abdominale heelkunde of euthanasie) met de eigenaar overlegd.

Bij ernstige cardiovasculaire verstoringen (shock) wordt het paard voor de heelkundige ingreep gestabiliseerd.

Back to top