Spoedgeval?

Spoedgeval?

bel 03 303 95 69 (24/7)

Cardiovasculair stelsel

Verschillende cardiovasculaire aandoeningen komen voor bij het paard. In het bijzonder zijn ritmestoornissen relatief vaak voorkomend bij paarden. Ritmestoornissen en bijgeruisen kunnen wijzen op een hartaandoening. Niet alle ritmestoornissen en bijgeruisen wijzen echter per definitie op een hartaandoening: vele ritmestoornissen en bijgeruisen worden als fysiologisch beschouwd. Het doel is dan ook steeds om het klinisch belang van een ritmestoornis of bijgeruis te beoordelen. Hiervoor staat elektrocardiografie en echocardiografie ons bij om tot een conclusieve diagnose te komen.

Back to top