Spoedgeval?

Spoedgeval?

bel 03 303 95 69 (24/7)

Diensten

DAP Equinox streeft ernaar u kwaliteit aan te bieden op het gebied van paardengeneeskunde. Daartoe staan de jarenlange ervaring in binnen- en buitenland, de ervaring van van onze dierenartsen als ruiter en de vele bijscholingen garant.

U kan bij ons terecht voor algemeen klinisch, orthopedisch en tandheelkundig onderzoek, inwendige geneeskunde, en heelkundige ingrepen (traumatologie, gewrichtsoperaties, buikoperaties, keeloperaties, etc.).

Door continu te investeren in bijscholingen en nieuwe technologie streven we ernaar u een up-to-date diergeneeskundige service aan te bieden.

Bij het aanbieden van uw paard voor een onderzoek, een operatie of hospitalisatie, vragen wij om steeds het paspoort met mutatiedocument mee te brengen. Dit in het kader van de Europese wetgeving (Europese Verordening 2377/90/EG) betreffende het toedienen en verschaffen van medicatie, waar er onderscheid gemaakt wordt tussen paardachtigen die al dan niet in aanmerking komen voor humane consumptie (slachten). Paarden die worden aangeboden maar niet vergezeld zijn van een mutatiedocument worden dan ook geacht als bestemd voor de humane consumptie. Dit betekent dat bepaalde medicijnen (farmacologische substanties uit bijlage IV) niet kunnen toegediend worden aan deze paarden.

no images were found

Back to top